top of page

Familie opstellingen; ik zie het steeds meer, maar wat is het eigenlijk?

Bijgewerkt op: 18 jun.Familieopstellingen

Waarom zou ik daaraan meedoen?

Familieopstellingen zijn een fascinerende manier om inzicht te krijgen in de dynamieken binnen je familie en hoe die jouw leven beïnvloeden. De vragen en onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn divers en kunnen variëren van persoonlijke relaties binnen het gezin van herkomst tot diepere emotionele blokkades of patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven.


Enkele mogelijke vragen of onderwerpen die tijdens een familieopstelling aan bod kunnen komen zijn:

 1. Relatieconflicten: Waarom bots ik altijd met mijn moeder/vader/broer/zus?

 2. Emotionele verwaarlozing: Waarom heb ik nooit liefde gevoeld?

 3. Prestatiedruk: Waarom moet ik van mezelf altijd presteren?

 4. Verantwoordelijkheden: Draag ik bepaalde verantwoordelijkheden die niet van mij zijn?

 5. Trauma's en angsten: Worden mijn angsten of een trauma uit vorige generaties nog steeds weerspiegeld in mijn leven?

 6. Onbewuste patronen: Welke onbewuste familiepatronen beïnvloeden mijn gedrag en keuzes?

 7. Balans en plek in het systeem: Sta ik op de juiste plek binnen mijn familiedynamiek?

 8. Vergeving en heling: Welke aspecten binnen mijn familieverleden hebben vergeving nodig voor heling?

 9. Invloed van voorgaande generaties: Hoe beïnvloeden de gedragingen en patronen van mijn voorouders mijn huidige leven?

Het doel van familieopstellingen is om deze verborgen dynamieken zichtbaar te maken, zodat er ruimte ontstaat voor heling, begrip en het herstellen van evenwicht binnen het familiesysteem. De ervaring van een familieopstelling kan zeer krachtig en transformerend zijn, omdat het de mogelijkheid biedt om diepgaande inzichten te verkrijgen die vaak buiten het bewustzijn liggen.

Hoe werkt een familieopstelling?


Een familieopstelling is een therapeutische methode die zowel in groep als 1 op 1 ingezet kan worden. Het mooie van een groep is dat iedereen een positie mag innemen. Dit proces omvat meestal de volgende stappen:

 1. Vraagstelling: De persoon die een familieopstelling wil doen, formuleert een vraag of een onderwerp waar hij of zij meer inzicht in wil krijgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over familierelaties, emotionele blokkades, of patronen die herhaaldelijk terugkeren.

 2. Representanten kiezen: Andere deelnemers aan de opstelling worden gevraagd om als representanten te fungeren voor de verschillende familieleden of elementen die relevant zijn voor de vraagsteller. Deze representanten worden vaak intuïtief gekozen en weten doorgaans niet welke rol ze precies zullen vervullen.

 3. Opstelling maken: De vraagsteller plaatst de representanten in de ruimte op een intuïtieve manier, zonder vooraf vastgestelde posities. De representanten worden geplaatst ten opzichte van elkaar, en de vraagsteller geeft aan hoe hij of zij intuïtief voelt dat de dynamiek binnen het familiesysteem eruitziet.

 4. Observatie en feedback: De begeleider van de opstelling en de andere deelnemers observeren de opstelling en geven feedback over wat ze waarnemen. Dit kan betrekking hebben op de posities van de representanten, onderlinge relaties, emoties die naar voren komen, en andere aspecten van de opstelling.

 5. Veranderingen aanbrengen: Op basis van de feedback en de waarnemingen kunnen veranderingen worden aangebracht in de opstelling. Meestal gebeurt dit allemaal intuïtief. Dit kan inhouden dat representanten op een andere plek gaan staan, dat er nieuwe representanten het veld inkomen, of dat er andere interventies worden gedaan om de dynamiek te verhelderen of te veranderen.

 6. Inzichten en heling: Door de opstelling kunnen diepgaande inzichten ontstaan over de verborgen dynamieken binnen het familiesysteem. Deze inzichten kunnen helpen bij het doorbreken van belemmerende patronen, het loslaten van oude emoties of trauma's, en het herstellen van evenwicht en harmonie binnen de familie.

Het proces van een familieopstelling is vaak intuïtief en kan moeilijk volledig worden verklaard, maar voor veel mensen kan het een krachtige en transformerende ervaring zijn.

Onderga ik echt een transformatie?


Familieopstellingen worden als transformatief beschouwd vanwege verschillende redenen:

Het geeft een diepgaand inzicht: Familieopstellingen bieden de mogelijkheid om diepgaand inzicht te krijgen in verborgen dynamieken binnen familierelaties en -systemen. Deze inzichten kunnen onbewuste patronen, emotionele blokkades en onderliggende oorzaken van problemen aan het licht brengen.

Je laat belemmerende patronen los: Door de verborgen dynamieken zichtbaar te maken, kunnen belemmerende patronen binnen het familiesysteem worden geïdentificeerd en doorbroken. Dit kan leiden tot een bevrijding van vastzittende emoties, gedragspatronen en overtuigingen die het individu belemmeren in zijn of haar groei en welzijn.

Het heeft een helende werking: Familieopstellingen bieden een veilige ruimte waarin heling kan plaatsvinden. Het proces van het erkennen, begrijpen en accepteren van familiedynamieken kan helend werken voor zowel de vraagsteller als voor andere deelnemers aan de opstelling.

Het herstelt het evenwicht binnen een systeem: Familieopstellingen streven naar het herstellen van evenwicht en harmonie binnen het familiesysteem. Door de juiste plek en ordening van familieleden en elementen te vinden, kan er een gevoel van vrede, verbondenheid en heelheid ontstaan.

Het zorgt voor transgenerationele heling: Familieopstellingen bieden de mogelijkheid om niet alleen de problemen van het individu, maar ook van voorgaande generaties te onderzoeken en te helen. Door inzicht te krijgen in de transgenerationele overdracht van trauma's, emoties en patronen, kan het individu bijdragen aan het doorbreken van deze patronen en het bevorderen van heling binnen de familiegeschiedenis.

Al met al kunnen familieopstellingen een krachtig middel zijn voor persoonlijke groei, emotionele heling en het creëren van meer harmonie en balans binnen familierelaties en -systemen.


Wat als ik liever graag een familieopstelling wil doen, maar niet in zo’n grote groep?

Hoewel traditionele familieopstellingen vaak in een groep worden uitgevoerd, is het ook mogelijk om een familieopstelling één-op-één uit te voeren. In een één-op-één setting kan de dynamiek anders zijn, maar het kan nog steeds zeer effectief zijn voor persoonlijke groei en heling. Hier zijn enkele redenen waarom een één-op-één familieopstelling transformatief kan zijn:

1.      Intensieve aandacht: In een één-op-één setting kan de begeleider zich volledig richten op de behoeften en vragen van de cliënt. Dit zorgt voor een diepgaandere en meer persoonlijke ervaring.

2.      Privacy en vertrouwelijkheid: Sommige mensen voelen zich comfortabeler bij het bespreken van persoonlijke familieaangelegenheden in een privé-setting in plaats van in een groep. Dit kan leiden tot meer openheid en eerlijkheid tijdens de sessie.

3.      Maatwerk: Een één-op-één opstelling kan volledig worden afgestemd op de specifieke behoeften en omstandigheden van de cliënt. De opstelling kan zich richten op specifieke relaties, trauma's of patronen die individueel relevant zijn.

4.      Diepgaand innerlijk werk: Omdat er geen andere deelnemers zijn, kan de cliënt zich volledig concentreren op zijn of haar innerlijke processen en emoties. Dit kan een diepgaand innerlijk werk mogelijk maken.

5.      Flexibiliteit: In een één-op-één setting kunnen verschillende therapeutische technieken worden geïntegreerd naast de familieopstelling, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Dit kan variëren van gesprekstherapie tot ademwerk ,mindfulness-oefeningen of innerlijk kind werk.


Kortom, hoewel een één-op-één familieopstelling een andere dynamiek heeft dan een groepsopstelling, kan het nog steeds een krachtig middel zijn voor persoonlijke groei, heling en het verkrijgen van inzicht in familierelaties en -patronen. De effectiviteit ervan hangt af van de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de begeleider, evenals de bereidheid van de cliënt om zich open te stellen voor het proces.

 

We gaan door!

 

Wil jij ook de magie meemaken van een opstelling? Voelen wat er in beweging wordt gezet? Meer inzichten in jezelf, waarom je bepaalde dingen doet en wat je drijfveren zijn, dan is dat jouw kans. Welke positie je ook inneemt (ook als je geen positie inneemt) er zullen direct gemerkt of ongemerkt dingen in beweging gebracht worden. Niet altijd hoeft dat bij jezelf te gebeuren, dit kan ook gebeuren in 1 van de systemen waarin je je bevindt.

 

Ervaringen


Afgelopen sessies heb ik mogen geven in de magische omgeving van de Yurt in Tinte. Mocht je interesse gewekt zijn, kom het dan eens ervaren. Ik start een nieuwe groep op in maart. Je bent van harte welkom.


Waarom een groep

Om nog meer verbinding tussen de mensen aan te laten gaan, wil ik dit keer proberen een groep samen te stellen die alle 4 sessies aanwezig kan zijn. Je hebt dan de mogelijkheid om 1 x vraagsteller te zijn en 3 x representant. Door de verbinding tussen de mensen, kun je nog meer de veiligheid en openheid van de sessies ervaren.


Mocht je niet alle data kunnen, geen enkel probleem. Laat me weten welke dagen je wel kunt en we regelen het.

 

Data zondagen van 13.00- 15.30 uur

 

30 juni 2024

14 juli 2024

1 septemberGraag persoonlijke uitleg en eens kort ervaren wat een familie opstelling is? Meld je aan voor de gratis informatie avond. Na de uitleg en alle vragen zullen we met elkaar kijken of we open staan voor een opstelling. zodat iedereen dit eens kan ervaren.Voel je welkom!


Of stuur me een berichtje op coach@coachbeweging.nl om je aan te melden of voor extra informatie.

 

Flory-Anne

Coach in Beweging

Samen bewegen naar jouw doel!


ps: Liever niet in een grote groep, 1 op 1 kan dit ook. In een volgende blog vertel ik hier graag meer over.

 

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page